Statnett

“Vi er veldig fornøyde med det arbeidet Verico har utført for oss. De har verktøy, ekspertise og arbeidsprosesser av høyeste kvalitet. I tillegg er de opptatt av kontinuerlig å forbedre og å gjøre justeringer av prosesser og metoder.”

Thomas Lyngstad, Leder for Asset Information, Statnett

Prosjekt som kombinerer teknisk dokumentasjon og anleggsinformasjon for Statnett

 

Prosjektdetaljer

Mål: Etablere et pålitelig sett av teknisk dokumentasjon i Statnetts dokumenthåndteringssystem (IFS Document Management) for transformatorstasjoner omfattet av prosjektet. I tillegg ble eksisterende anleggsdatabase og fotodokumentasjon for stasjonene i IFS  sjekket og oppdatert ved behov.

Omfang: 151 av Statnetts transformatorstasjoner

Leveranse av anlegssinformasjon:

For alle transformatorstasjoner i prosjektet ble det levert et pålitelig, digitalisert sett av teknisk dokumentasjon, et verifisert og oppdatert anleggsregister, samt verifisert og oppdatert fotodokumentasjon – alt i henhold til og i tråd med Statnetts datamodell and dokumentkrav

Tidslinje: Implementert over en periode på 4 år

 

151

Transformator-stasjoner

> 4.000

Dokumentmapper prosessert

> 300.000

Tegninger / dokumenter prosessert

> 150.000

Bilder oppdatert

> 140.000

Anleggsattributter
utfylt

 

Om Statnett

Systemoperatør (TSO) for det norske strømnettet, eier og opererer transmisjonsnettet og vedlikeholder balansen mellom komsum og produksjon

Customer Statnett

Har du spørsmål? 

-Vil du få kontroll over den digitale informasjonen på ditt anlegg?

 

 

 

Ta kontakt for å høre mer om dine muligheter!

>> Bare fyll ut skjemaet