Tennet

Prosjekt: Datainnsamling for TenneT

 

Prosjektdetaljer

Mål: Etablere en pålitelig anleggsdatabase i TenneTs ERP-system (IFS) for de transformatorstasjoner som omfattes av prosjektet

Omfang: Alle primære, sekundære og tertiære utstyr i 165 av TenneTs transformatorstasjoner (110 til 380 kV)

Leveranse av anleggsinformasjon: Strukturerte anlegg, anleggsdata (attributter/egenskaper) og fotodokumentasjon i henhold til TenneTs datamodell og og i tråd med anerkjente standarder.

Programvareleveranse: Vår AssetGuide portalløsning som en "front-end" til anleggsinformasjon i IFS kombinert med fotodokumentasjon

Tidslinje: Implementert i løpet av 8 måneder

 

165

Transformator-stasjoner

> 200.000

Strukturerte bilder

> 900.000

Attributter sjekket

OmTennet

TenneT er et ledende Europeisk transmisjonsselskap (TSO), med aktiviteter i Nederland og Tyskland. De leverer elektrisitet til over 40 millioner kunder.

Customer Tennet

Har du spørsmål? 

-Vil du få kontroll over den digitale informasjonen på ditt anlegg?

 

 

 

Ta kontakt for å høre mer om dine muligheter!

>> Bare fyll ut skjemaet