Tjenester & Løsninger

Digitalisering av teknisk anleggsdokumentasjon

 Technical Asset Documentation

Når du ønsker å digitalisere din tekniske anleggsdokumentasjon (tegninger, skjematikk, manualer, etc.) kan Verico bidra ved hjelp av godt tilpassede framgangsmåter og verktøy.

Vi starter med tilgjengelige kilder, typisk et brokete sett av kilder, både på papir og allerede digitaliserte. Vi bruker så vår verktøykasse for innsamling og prosessering av dokumenter til å trekke ut, samle og berike ønskede metadata fra dokumentene. Vi identifiserer og eliminerer duplikater, knytter dokumenter til anleggsstruktur og dokumentkrav (hvis dette er etablert) og klargjør sluttresultatet for import inn i ønsket Dokumentstyringssystem (DMS).

(Med metadata menes informasjon som finnes på tegningen, som f.eks. tittel, tegningsnummer, tegningsdato, revisjon, m.m.)

En typisk kunde, så som en DSO eller TSO, vedlikeholder vanligvis utstyr som har et stort spenn i alder. Noe utstyr kan være 50 år gammelt, og noe installert i forrige uke. Dette betyr som regel også at de har et stort spenn i teknisk dokumentasjon, både når det gjelder kvalitet og form/medium. Noe kan være på papir eller skannet fra papir, noe som originale elektroniske 2D-tegninger, og noe som del av 3D BIM-modeller.

Vi hjelper våre kunder med å strukturere denne dokumentasjonen, trekke ut metadata og sammenstille dokumentasjonen med de krav som er satt opp i deres anleggsmodell. Vi har en meget effektiv verktøykasse, som inkluderer AI/ML (Maskinlæring). Denne gjør det effektivt å klassifisere dokumenter, hente ut metadata, eliminere duplikater og utdatert dokumentasjon og mer. Kombinert med et pålitelig anleggsregister kan vi f.eks. sammenstille informasjon om alder og dato fra dokumenter med alder på utstyr i anleggsregister. Dette kan vi også bruke til å identifisere utdatert dokumentasjon.

Det ferdige “kombinerte og raffinerte” settet av teknisk dokumentasjon fra denne prosessen representerer da det beste sett som kan produseres basert på tilgjengelige kilder og den innsats som er brukt til å prosessere og granske dokumentasjonen. For historiske utstyr viser dette seg som regel ikke å være 100% komplett og i tråd med dine krav for denne type dokumentasjon, men det representerer ditt beste tilgjengelige sett. Ved å etablere og koble det vil kaller "dokumentkrav" til datamodellen din, blir du i stand til å måle hvor komplett dokumentasjonen er, det vil si identifisere gapet mellom hva du har definert som ønsket standard og hva du faktisk har klart å finne fram til.

De endelige settene med dokumentasjon leveres på formater som er klargjorte for innlasting i ditt Dokumentstyringssystem (DMS).

Kom i kontakt med Verico

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjema under.

Hei, er du interessert i mer informasjon om denne tjenesten? Jeg svarer gjerne på spørsmål. Ta kontakt.

 

Vidar Blomvik

Marketing & Sales Director​

sales@verico.no

+ 47 45 97 86 00

Våre tjenester & løsninger

Vi tilbyr en rekke tjenester og løsninger innen Asset Information Management (AIM), der vi har som mål å hjelpe våre kunder å få tilbake kontrollen, beholde kontroll og å utnytte sine anleggsdata. Vi hjelper deg å sikre ulike typer anleggsdata, slik som stamdata, teknisk dokumentasjon, tilstandsinformasjon, vedlikeholdsplaner. Vi visualiserer dine anlegg.

Asset Data Modelling

Etablering og revidering av anleggsmodell

Grunnlaget for et anleggsregister av høy kvalitet er en enhetlig og godt designet anleggsmodell. Verico hjelper deg med å sette opp eller revidere modellen din.

> Les mer

Asset Inventory

Etablering av anleggsregister

Få på plass et pålitelig høykvalitets anleggsregister. Baseres på vår effektive fotobaserte tjeneste for anleggsoversikt, som er utviklet med tanke på produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper.

> Les mer

Inventory Quality Assessment

Evaluering av kvalitet på anleggssregister

Verico kan hjelpe deg med å evaluere og dokumentere ditt eksisterende anleggsregister, gjerne som en del av et tilpasset pilotprosjekt

> Les mer

Technical Asset Documentation

Digitalisering av teknisk Anleggsdokumentasjon

Ønsker du å digitalisere din tekniske anleggsdokumentasjon, assisterer Verico deg ved hjelp av tilpassede verktøy og arbeidsprosesser teknisk Anleggsdokumentasjon

> Les mer

Asset Inspection

Inspeksjon av Anlegg

Det kan være vanskelig å få gjennomført tilstandsevaluering ved anleggsinspeksjoner på en objektiv måte. Verico tilbyr meget effektive prosesser og verktøy til å hjelpe deg med dette. Prosessene er etterprøvbare og resultater dokumenteres gjennom bilder

> Les mer

 Software Development

Programvareutvikling

Trenger dere som mange andre produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper, løsninger som kompletterer funksjonaliteten i IT-kjernesystemene deres? Vericos erfarne programvareutviklingsgruppe kan bistå med å nå dette målet

> Les mer