Tjenester & Løsninger

Etablering av anleggsregister

Asset Inventory

Har du en dokumentert oversikt over anlegg og utstyr?

Verico hjelper deg å få på plass et pålitelig høykvalitets anleggsregister. Dette baseres på vår effektive fotobaserte tjeneste for anleggsoversikt, som er spesifikt utviklet med tanke på behovene og utfordringene til produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper.

Få nøyaktig oversikt over hvilket utstyr du har hvor. Ved å starte med dine eksisterende data, og å styre etter din datamodell, samler vi inn, beriker, strukturerer og klargjør all denne informasjonen for import i dine kjernesystemer som ERP/CMMS, NIS/GIS og/eller DMS-system.

I Verico har vi spesialisert oss på å hjelpe våre kunder med å etablere et pålitelig anleggsregister som følger kundens datamodell. Vi starter med tilgjengelig eksisterende anleggsdata (typisk en kopi av gjeldende anleggsregister), og følger vanligvis en prosess i to steg:


 • Dokumentere anlegg som er installert i nettverket
 • Prosessere informasjonen som er samlet inn ute i felten og bruke denne som en kilde til å berike (komplettere og korrigere) informasjonen hentet fra gjeldende anleggsregister (startpunktet).

 

Dokumentere

For å dokumentere anleggene ute i felten har vi i løpet av de 20 siste år utviklet og perfeksjonert en fotobasert metode for å samle inn "as-built"-status for anleggene. Våre sertifiserte anleggsinformasjonseksperter tar tusenvis av bilder på en strukturert måte,  noe som sikrer at kravene i kundens datamodell blir møtt.

 

Prosessere

I prosesseringssteget går bildene som ble tatt ute i felten gjennom våre prosesseringsverktøy. Der blir de klassifisert og strukturert i henhold til kundens datamodell, og ønsket informasjon hentes ut fra merkeskiltbilder. Vår omfattende erfaring, intelligent prosesseringsprogramvare, teknikker for utledning av data, kombinert med et stort bibliotek av anleggsmaler, gjør oss i stand til å gjøre denne prosesseringen svært effektivt. Til slutt blir anleggsinformasjonen klargjort for import inn i kundens kjernesystemer som ERP/CMMS, NIS/GIS og/eller DMS-system.

Vi har sett at det å bruke en foto basert tilnærming til datainnsamling har en lang rekke nyttige bi-effekter. Ikke bare har det vist seg å være en meget effektiv måte å samle inn data på,  med det innsamlede bildematerialet kan være nyttig i en lang rekke sammenhenger:

 

 • Til å verifisere og komplettere anleggsregister og materialmaster
 • Ved forberedelse av og diskusjoner om vedlikeholdskonsepter
 • Ved forberedelse av og diskusjoner om arbeidsbeskrivelser
 • Ved ombygging og ved samtaler med leverandører
 • Ved planlegging og utførelse av vedlikeholdsoppdrag
 • Som referanse, kommunikasjon, grunnlag for diskusjoner
 • Til å identifisere behov og løsninger for beredskapsplanlegging
 • Til å verifisere annen dokumentasjon (papir/elektronisk)
 • Til å verifisere eksisterende driftsmerking
 • Under vanlig drift
 • I nødssituasjoner
 • Ved opplæring av nytt og eksisterende personell

 

Alle våre kunder der vi har brukt fotobasert datainnsamling har bestemt seg for å vedlikeholde også denne type anleggsinformasjon framover. Dette tar vi som et bevis på hvor stor verdi foto-dimensjonen for anlegg for slike selskaper har.

Kom i kontakt med Verico

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjema under.

Hei, er du interessert i mer informasjon om denne tjenesten? Jeg svarer gjerne på spørsmål. Ta kontakt.

 

Vidar Blomvik

Marketing & Sales Director​

sales@verico.no

+ 47 45 97 86 00

Våre tjenester & løsninger

Vi tilbyr en rekke tjenester og løsninger innen Asset Information Management (AIM), der vi har som mål å hjelpe våre kunder å få tilbake kontrollen, beholde kontroll og å utnytte sine anleggsdata. Vi hjelper deg å sikre ulike typer anleggsdata, slik som stamdata, teknisk dokumentasjon, tilstandsinformasjon, vedlikeholdsplaner. Vi visualiserer dine anlegg.

Asset Data Modelling

Etablering og revidering av anleggsmodell

Grunnlaget for et anleggsregister av høy kvalitet er en enhetlig og godt designet anleggsmodell. Verico hjelper deg med å sette opp eller revidere modellen din.

> Les mer

Asset Inventory

Etablering av anleggsregister

Få på plass et pålitelig høykvalitets anleggsregister. Baseres på vår effektive fotobaserte tjeneste for anleggsoversikt, som er utviklet med tanke på produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper.

> Les mer

Inventory Quality Assessment

Evaluering av kvalitet på anleggssregister

Verico kan hjelpe deg med å evaluere og dokumentere ditt eksisterende anleggsregister, gjerne som en del av et tilpasset pilotprosjekt

> Les mer

Technical Asset Documentation

Digitalisering av teknisk Anleggsdokumentasjon

Ønsker du å digitalisere din tekniske anleggsdokumentasjon, assisterer Verico deg ved hjelp av tilpassede verktøy og arbeidsprosesser teknisk Anleggsdokumentasjon

> Les mer

Asset Inspection

Inspeksjon av Anlegg

Det kan være vanskelig å få gjennomført tilstandsevaluering ved anleggsinspeksjoner på en objektiv måte. Verico tilbyr meget effektive prosesser og verktøy til å hjelpe deg med dette. Prosessene er etterprøvbare og resultater dokumenteres gjennom bilder

> Les mer

 Software Development

Programvareutvikling

Trenger dere som mange andre produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper, løsninger som kompletterer funksjonaliteten i IT-kjernesystemene deres? Vericos erfarne programvareutviklingsgruppe kan bistå med å nå dette målet

> Les mer