Tjenester & Løsninger

Etablering og revidering av anleggsmodell

Asset Data Modelling

Grunnlaget for et anleggsregister av høy kvalitet er en enhetlig og godt designet anleggsmodell.

Eksperter fra Verico hjelper deg med å sette opp eller revidere modellen din.

 

Din anleggsmodell bør være styrende for alle aktiviteter relatert til anleggsregisteret.

Anleggsmodellen bruker du  til å definere hvilke typer utstyr du ønsker å representere digitalt i anleggsregisteret (hvor finkornet det skal være), relasjoner mellom dem (typisk modellert som en anleggsstruktur og/eller nettverkstopologi). Det bør også defineres hvilke opplysninger/data du har behov for å ha tilgjengelig digitalt (ambisjonsnivå når det gjelder attributter/parametere).

 

Oppsett av anleggsmodell

En fornuftig måte å begynne på når du skal sette opp din modell over anleggsdata, er å identifisere de interessentene i organisasjonen som kan ha behov for informasjon om utstyr/anleggene. Neste steg er å be dem identifisere hvilket detaljnivå de trenger, men bare på et nivå du er forberedt på å vedlikeholde i framtiden.

Det kan være kostbart å samle inn for lite data, men også å samle inn for mye. Hvis du legger opp til å ha alt for mange detaljer, er sjansene større for at datakvaliteten vil forverres over tid. Våre eksperter har omfattende erfaring med å modellere anlegg og komplekse anlegsstrukturer for produksjonsselskaper, transmisjonsselskaper (TSO) og distribusjonsselskaper (DSO), og kan hjelpe til med dette. Vi er også godt kjente med både nasjonale og internasjonale initiativer innen standardisering av datamodeller.

 

Digital Transformasjon

En god anleggsdatamodell bør være utgangspunktet for en digital transformasjon. Vi har også sett at en anleggsmodell som inkluderer krav relatert til foto og teknisk dokumentasjon kan være et veldig effektivt hjelpemiddel i dialog med tjelesteleverandører. Det er lettere for tredjepart å få en oversikt over dine detaljerte krav, og om de har møtt dem eller ikke i sine leveranser. Det er da også lettere for deg å sjekke om leveransene er komplette.

Ved å hjelpe deg med å etablere en god anleggsmodell, gir vi deg et verktøy som gjør det mye lettere å sjekke at anleggsregistere stemmer med dine krav. Å sette opp et fornuftig sett med krav gir våre kunder i stand til å identifiserer hvilken anleggsinformasjon og teknisk informasjon (som f.eks. tegninger) som mangler, å til å prioritere arbeidet med å fylle hullene.

Kom i kontakt med Verico

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjema under.

Hei, er du interessert i mer informasjon om denne tjenesten? Jeg svarer gjerne på spørsmål. Ta kontakt.

 

Vidar Blomvik

Marketing & Sales Director​

sales@verico.no

+ 47 45 97 86 00

Våre tjenester & løsninger

Vi tilbyr en rekke tjenester og løsninger innen Asset Information Management (AIM), der vi har som mål å hjelpe våre kunder å få tilbake kontrollen, beholde kontroll og å utnytte sine anleggsdata. Vi hjelper deg å sikre ulike typer anleggsdata, slik som stamdata, teknisk dokumentasjon, tilstandsinformasjon, vedlikeholdsplaner. Vi visualiserer dine anlegg.

Asset Data Modelling

Etablering og revidering av anleggsmodell

Grunnlaget for et anleggsregister av høy kvalitet er en enhetlig og godt designet anleggsmodell. Verico hjelper deg med å sette opp eller revidere modellen din.

> Les mer

Asset Inventory

Etablering av anleggsregister

Få på plass et pålitelig høykvalitets anleggsregister. Baseres på vår effektive fotobaserte tjeneste for anleggsoversikt, som er utviklet med tanke på produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper.

> Les mer

Inventory Quality Assessment

Evaluering av kvalitet på anleggssregister

Verico kan hjelpe deg med å evaluere og dokumentere ditt eksisterende anleggsregister, gjerne som en del av et tilpasset pilotprosjekt

> Les mer

Technical Asset Documentation

Digitalisering av teknisk Anleggsdokumentasjon

Ønsker du å digitalisere din tekniske anleggsdokumentasjon, assisterer Verico deg ved hjelp av tilpassede verktøy og arbeidsprosesser teknisk Anleggsdokumentasjon

> Les mer

Asset Inspection

Inspeksjon av Anlegg

Det kan være vanskelig å få gjennomført tilstandsevaluering ved anleggsinspeksjoner på en objektiv måte. Verico tilbyr meget effektive prosesser og verktøy til å hjelpe deg med dette. Prosessene er etterprøvbare og resultater dokumenteres gjennom bilder

> Les mer

 Software Development

Programvareutvikling

Trenger dere som mange andre produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper, løsninger som kompletterer funksjonaliteten i IT-kjernesystemene deres? Vericos erfarne programvareutviklingsgruppe kan bistå med å nå dette målet

> Les mer