Tjenester & Løsninger

Evaluering av kvalitet på anleggssregister

 Asset Inventory Quality Assessment

Fotodokumentasjon eksempel 2

La oss evaluere og dokumentere ditt eksisterende anleggsregister.

Hvor korrekte, komplette og konsistente er dine data?

Dette gjør vi gjerne som en del av et tilpasset pilotprosjekt.

For å gjøre dette, kjører vi typisk et lite pilotprosjekt for å dokumentere en eller flere anlegg/stasjoner. Vi samler inn ønsket anleggsinformasjon og sammenlikner dette med det som finnes i deres eksisterende anleggsregister. 

Vår kunder drifter som regel et stort antall anlegg/utstyr, og ethvert initiativ for å forbedre datakvalitet viser seg som oftest å være storskala prosjekter som trenger forankring i en gjennomtenkt business case.

Et viktig element i dette, er å vurdere og dokumentere kvaliteten på det eksisterende anlegssregisteret. Hvor korrekt, komplett og konsistent er den tilgjengelige informasjonen?

For å assistere våre kunder med denne vurderingen,  kan vi som en del av et pilotprosjekt også tilby tilgang til vår pilotportal, der kunden kan bla gjennom og sammenlikne status før og etter vår datainnsamling.

Funksjonalitet for å analysere og rapportere kvaliteten av informasjonen er også tilgjengelig for å dokumentere vurderingene. 

Kom i kontakt med Verico

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjema under.

 

Hei, er du interessert i mer informasjon om denne tjenesten? Jeg svarer gjerne på spørsmål. Ta kontakt.

 

Vidar Blomvik

Marketing & Sales Director​

sales@verico.no

+ 47 45 97 86 00

Våre tjenester & løsninger

Vi tilbyr en rekke tjenester og løsninger innen Asset Information Management (AIM), der vi har som mål å hjelpe våre kunder å få tilbake kontrollen, beholde kontroll og å utnytte sine anleggsdata. Vi hjelper deg å sikre ulike typer anleggsdata, slik som stamdata, teknisk dokumentasjon, tilstandsinformasjon, vedlikeholdsplaner. Vi visualiserer dine anlegg.

Asset Data Modelling

Etablering og revidering av anleggsmodell

Grunnlaget for et anleggsregister av høy kvalitet er en enhetlig og godt designet anleggsmodell. Verico hjelper deg med å sette opp eller revidere modellen din.

> Les mer

Asset Inventory

Etablering av anleggsregister

Få på plass et pålitelig høykvalitets anleggsregister. Baseres på vår effektive fotobaserte tjeneste for anleggsoversikt, som er utviklet med tanke på produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper.

> Les mer

Inventory Quality Assessment

Evaluering av kvalitet på anleggssregister

Verico kan hjelpe deg med å evaluere og dokumentere ditt eksisterende anleggsregister, gjerne som en del av et tilpasset pilotprosjekt

> Les mer

Technical Asset Documentation

Digitalisering av teknisk Anleggsdokumentasjon

Ønsker du å digitalisere din tekniske anleggsdokumentasjon, assisterer Verico deg ved hjelp av tilpassede verktøy og arbeidsprosesser teknisk Anleggsdokumentasjon

> Les mer

Asset Inspection

Inspeksjon av Anlegg

Det kan være vanskelig å få gjennomført tilstandsevaluering ved anleggsinspeksjoner på en objektiv måte. Verico tilbyr meget effektive prosesser og verktøy til å hjelpe deg med dette. Prosessene er etterprøvbare og resultater dokumenteres gjennom bilder

> Les mer

 Software Development

Programvareutvikling

Trenger dere som mange andre produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper, løsninger som kompletterer funksjonaliteten i IT-kjernesystemene deres? Vericos erfarne programvareutviklingsgruppe kan bistå med å nå dette målet

> Les mer