Tjenester & Løsninger

Inspeksjon av anlegg

Asset Inspection

Det kan være vanskelig å få gjennomført tilstandsevaluering ved anleggsinspeksjoner på en objektiv og konsistent måte. Å gjøre disse vurderingene, og samtidig dokumentere dette, er enda mer utfordrende.

Verico tilbyr meget effektive prosesser og verktøy til å hjelpe deg med dette. Vi kombinerer dette ofte med visuell informasjon (bilder og video), datainnsamling og tjenester for anleggsregistrering.

Vanligvis involverer implementering av disse programmene et team av fagfolk, og da mange inspeksjonselementer er basert på visuelle vurderinger, er det utfordrende å eliminere den subjektive delen av vurderingene.

Hvordan vet du om en anleggsdel må rengjøres eller ikke?

Hvordan sikrer du at alle inspektørene gjør den samme vurderingen?

En annen utfordring er å kunne overvåke tilstanden til en anleggsdel over tid. Tilstanden krever kanskje ikke noe på tidspunktet for inspeksjonen, men du vil registrere det som et funn og overvåke utviklingen av det som grunnlag for fremtidige vurderinger.

For å imøtekomme disse utfordringene har vi utviklet prosesser og verktøy som er basert på en omfattende bruk av visuell og lyddokumentasjon i form av digitale bilder, videoer og lydfiler.

I tillegg til å bygge tillit til vurderingen som gjøres av feltpersonalet, tillater det også eksperter på forskjellige kategorier av utstyr og funn å effektivt løpe gjennom tusenvis av rapporterte funn og foreta "second opinion" -vurderinger av funnet uten å forlate kontorpultene sine. 

Ved gjennomføring av store inspeksjonsprogrammer og/eller anleggsregistreringstjenester for anlegg innen produksjon/distribusjon av strøm, har reisetid og tilgang til anleggene en tendens til å være både utfordrende og utgjøre en betydelig kostnad. Dette er ofte et av argumentene for å kombinere inspeksjonsprogrammer med mindre eller større datainnsamlingsaktiviteter, enten å samle inn mer informasjon eller sjekke riktigheten av allerede registrert informasjon.

Kom i kontakt med Verico

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut skjema under.

Hei, er du interessert i mer informasjon om denne tjenesten? Jeg svarer gjerne på spørsmål. Ta kontakt.

 

Vidar Blomvik

Marketing & Sales Director​

sales@verico.no

+ 47 45 97 86 00

Våre tjenester & løsninger

Vi tilbyr en rekke tjenester og løsninger innen Asset Information Management (AIM), der vi har som mål å hjelpe våre kunder å få tilbake kontrollen, beholde kontroll og å utnytte sine anleggsdata. Vi hjelper deg å sikre ulike typer anleggsdata, slik som stamdata, teknisk dokumentasjon, tilstandsinformasjon, vedlikeholdsplaner. Vi visualiserer dine anlegg.

Asset Data Modelling

Etablering og revidering av anleggsmodell

Grunnlaget for et anleggsregister av høy kvalitet er en enhetlig og godt designet anleggsmodell. Verico hjelper deg med å sette opp eller revidere modellen din.

> Les mer

Asset Inventory

Etablering av anleggsregister

Få på plass et pålitelig høykvalitets anleggsregister. Baseres på vår effektive fotobaserte tjeneste for anleggsoversikt, som er utviklet med tanke på produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper.

> Les mer

Inventory Quality Assessment

Evaluering av kvalitet på anleggssregister

Verico kan hjelpe deg med å evaluere og dokumentere ditt eksisterende anleggsregister, gjerne som en del av et tilpasset pilotprosjekt

> Les mer

Technical Asset Documentation

Digitalisering av teknisk Anleggsdokumentasjon

Ønsker du å digitalisere din tekniske anleggsdokumentasjon, assisterer Verico deg ved hjelp av tilpassede verktøy og arbeidsprosesser teknisk Anleggsdokumentasjon

> Les mer

Asset Inspection

Inspeksjon av Anlegg

Det kan være vanskelig å få gjennomført tilstandsevaluering ved anleggsinspeksjoner på en objektiv måte. Verico tilbyr meget effektive prosesser og verktøy til å hjelpe deg med dette. Prosessene er etterprøvbare og resultater dokumenteres gjennom bilder

> Les mer

 Software Development

Programvareutvikling

Trenger dere som mange andre produksjons-, transmisjons- og distribusjonsselskaper, løsninger som kompletterer funksjonaliteten i IT-kjernesystemene deres? Vericos erfarne programvareutviklingsgruppe kan bistå med å nå dette målet

> Les mer