Kunder

Selskaper som produserer eller distribuerer elektrisk strøm velger Verico fordi de ønsker å få kontroll over og utnytte den digitale informasjonen om sine anlegg.

 

Disse er typisk produksjonsselskaper, transmisjonsselskaper (TSOs) distribusjonsselskaper (DSOs). Tjenesteytere innen samme bransje velger også Verico, fordi de ønsker å møte anleggseiernes informasjonskrav i sine leveranser.

 

Sammensatt-illustrajon-norsk

 

Prosjekter 

Statnett (TSO)

Prosjekter som kombinerer teknisk dokumentasjon og anleggsinformasjon for 151 av Statnetts transformatorstasjoner.

 

> Les mer

Lyse Elnett (DSO)

Løpende program for kombinert årlig anleggsinspeksjon og -registrering program for alle Lyse Elnetts 3800 nettstasjoner i Sør-Norge.

 

> Les mer

TenneT (TSO)

Anleggsregisterprosjekt kombinert med visuell dokumentasjon av 165 av TenneTs transformastorstasjoner i det nederlandske stamnettet.

 

> Les mer

Stedin

Anleggsregisterprosjekt for å etablere et pålitelig Anleggsregister i Stedins BM-GIS-programvare for alle deres nettstasjoner.

 

> Les mer

Er det utfordrende å behandle anleggsdata i ditt selskap? 

 

 

Ta kontakt for å høre mer om dine muligheter!

>> Bare fyll ut skjemaet